Hành trình 18 tháng với Khoa học dữ liệu của tôi

Bài học kinh nghiệm, những sai lầm mắc phải và kế hoạch trong tương lai Sự khởi đầu Tôi bắt đầu với khoa học dữ liệu khoảng 18 tháng trước và vẫn nhớ như in hành trình này. Một cuộc lockdown Covid-19 được áp dụng trên toàn quốc và tôi bị mắc kẹt ở nhà. … Đọc tiếp

Bạn đã thử dùng TPU trên Colab chưa?

Tensor Processing Unit(TPU) là các mạch tích hợp dành riêng cho các ứng dụng (ASICs) do Google phát triển tùy chỉnh, được sử dụng để tăng tốc khối lượng công việc của Machine learning. TPU được thiết kế với lợi ích từ kinh nghiệm sâu sắc và sự dẫn đầu của Google trong lĩnh vực … Đọc tiếp

Cách thực hiện phân tích văn bản mà không cần tập dữ liệu đào tạo.

Tổng quan: · Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về phân tích văn bản. · Tìm hiểu các bước khác nhau của quy trình NLP. · Bắt nguồn cảm xúc tổng thể của văn bản. · Tổng quan mô tả các thống kê chung và phân tích cảm … Đọc tiếp